Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal.

Welkom bij Goldkeim

Wat op zich merkwaardig is is dat wij als mens het degenereren vieren als vooruitgang. Een voorbeeld voor deze consumptie is het verhaal van één van ons grote voedselbestanddelen: bloem.
Binnen de laatste 150 jaar passen we onze voeding aan voor de baat van duurzaamheid en voor de baat van de industriële economie. Gebaseerd op de wetenschap van dit moment hebben we een solide basis gecreëerd voor wat genoemd wordt: ziekte van onze beschaving. Afhankelijk van hoe we ons eten willen herstellen.
Ontdek het zelf…

Goldkeim

Goldkeim is een gemaakt Duits woord. Gemaakt uit ‘Gold’ goud en ‘Keim’ kiem.
Goud is een oud metafoor voor iets waardevols en kiem is een metafoor voor leven. Zet deze aan elkaar en u krijgt ‘waardevol leven’….Goldkeim!
De reden dat dit woord en logo werd uitgevonden was het feit dat het onmogelijk was om over bloem te praten en dat het correct werd verstaan.

De kwaliteiten van bloem

Bijna altijd: ontkiemde bloem


Stelt u ontkiemde bloem voor als een ei zonder eierdooier en schaal, maar genoemd: ei
Meerderheid van bloem en op bloem gebaseerde producten op de markt zijn gemaakt van min of meer gekleurde ontkiemde witte bloem. Hoogst waarschijnlijk consumeert u dit soort kwaliteit.

Soms: door hitte verwerkte bloem

Bij dit soort bloem is de kiem behandeld met stoom, droge hitte of magnetron. U kunt u dit voorstellen als een ei met een hardgekookte eierdooier, maar vloeibaar eiwit (welke wordt geadverteerd als ei met een “heel gezond vitaal eierdooier”)
Over het algemeen kunt u zeggen dat de meerderheid van volkorenbloem met hitte is verwerkt. Witte bloem van dit soort is ongebruikelijk.

Opvallend zeldzaam: “Goldkeim” bloem

“Goldkeim” bloem is gemaakt van volkoren graan en bestaat uit kiemwit, zemelen en de kiem. Een goede metafoor zou zijn: een echt en onbehandeld ei. Wanneer het verhaal van de mensheid en bloem wordt verteld, los van de laatste ~140 jaar, was deze kwaliteit dus het originele bloem.
“Goldkeim” witte bloem bestaat uit kiemwit en kiem; de vezel is er geheel of gedeeltelijk uitgehaald. Afhankelijk van het proces is de kiem gedeeltelijk verloren gegaan.

Bijna nooit: verrijkte bloem

Verrijkt betekent dat je eerst de zemel en kiem eruit haalt en dan wat vitaminen, welke waren geproduceerd door genetisch bewerkte bloem, toevoegt.
Het is hiermee niet van betekenis dat de toegevoegde vitaminen onderdeel uitmaken van het natuurlijke bloem. Het kan worden voorgesteld als een ei, waar in plaats van de eierdooier, stukjes gezonde vis of banaan worden gevonden.

U kunt deze kwaliteiten onderscheiden in gebruikelijke en organische akkerbouw.
Eigenaardig!: Het woord ‘gebruikelijk’ heeft zijn oorsprong in ‘algemeen’ en ‘traditioneel’. Dus ‘gebruikelijk’ zou bij ‘organische akkerbouw’ passen. Om bepaalde redenen is het woord gebruikt voor de nauwelijks 150 jaar geïndustrialiseerde massa productie.

Een fundamentele beschrijving van het graan.

Het graan dat gebruikt wordt om brood te maken is traditioneel van spelt, tarwe, rogge, emmer, Kamut en anderen.

Een dergelijke graankorrel bestaat in feite uit kaf dat het kiemwit en de kiem omringt.
Belangrijk voor de productie van meel zijn;

Ed. kiemwit (voedsel, energie, vloeibaar),
f. zemelen of aleuronlaag (bescherming, vorm, afhankelijk),
k. de kiem (leven, betekenis, voor sommige een probleem)